Internacionalna novinsko-nakladnička kuća
10000 ZAGREB Šubićeva 12 Hrvatska
Mob: ++385 98 398 220
e-mail: robinson@robinson.hr
ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB
IBAN: HR8323600001101470930 SWIFT ZABAHR2X

Redakcija u Zagrebu

Direktor:
Stjepan Odobašić
robinson@robinson.hr
+385 98 398 220

Redakcija u Ljubljani:
Anton Bantan
GSM: +386 41 708 462,
info.robinson@siol.net

Redakcija u Skopju:
Vlado Popovski
+389 70 746 775
vladopopovski1950@gmail.com

Redakcija u Novom Sadu:
Dr. Jasna Mastilović

Redakcija u Sarajevu:
Husref Bačevac
bacevac@hs-hkb.ba

Urednik Web portala
Dalibor Vugrinec

Urednik fotografije
Darko Kovač

Dizajner Robinsonovih izdanja
Goran Popović Den

Prevoditelji:

Milena Hrovat
Sabina Šparemblek Brenčič

Stručni recenzenti:

Romana Karas
Blanka Vombergar
Krešo Kovačević

Lektura:

Sabina Šparemblek Brenčič