Project Description

Grafička revija

Revija hrvatskih grafičara

Ova luksuzna revija izlazi na području regije gdje je govorni jezik hrvatski, a osnovna tematika joj je vezana za educiranje grafičke branše. Osnovna područja su tiskarske tehnologije, tisak, tiskarska oprema, dorada, offset tisak, digitalni tisak, flekso-tisak, aktualne teme iz svjetske grafičke industrije, marketinga, digitalnih i elektronskih medija, te nakladništva. Primaju je stručnjaci i tehnolozi u najvećim tiskarama u spomenutim zemljama, a za svoju kvalitetu i dizajn dobila je značajna domaća i svjetska priznanja. Vrlo je luksuzno opremljena, tematski prijentirana, a poseban naglasak daje se raznim grafičkim formama, bilo u tematici, doradi, izboru materijala i drugih repromaterijala za samu tiskovinu. Revija uspješno izlazi 11 godina a prodaje se isključivo u pretplati. Format je neobičan, A3 no to mu daje posebnu draž i funkcionalnost ne samo u fotografijama i tekstovima već i u samom dizajnu.