Project Description

Mlinarstvo in pekarstvo (Slovenija)

Prva slovenska revija za mlinarstvo i pekarstvo. Revija izlazi već 19 godina u dinamici izlaženja od 6 brojeva godišnje i primaju je svi slovenski pekari, mlinari i slastičari. Tiska se na slovenskom jeziku. To je jedina slovenska revija iz ovog područja. Glavni i odgovorni urednik je Anton Bantan dipl. inž., a izvršna urednica je dr. Blanka Vombergar iz IC Piramida Maribor. Uređivački odbor sastoji se od prehrambenih tehnologa najvećih slovenskih prehrambenih tvrtki, pekarnica i stručnjaka i profesora Univerziteta, visokih i viših prehramenih škola Slovenije. Svojim radom revija je uspjela ujedniti stručne snage u Sloveniji, iskoristiti njihov stručni potencijal, a posebno u vrijeme kada je Slovenija postala članica EU. Reviju krasi luksuzna oprema i originalni autorski tekstovi.

Zadnji broj možete pročitati pritiskom na tipku ispod teksta.

Mlinarstvo in pekarstvo 115