Project Description

Svijet hrane

Riječ o vrlo luksuznom izdanju revije za gastronomiju, prehranu, i turizam s posebnim naglaskom na europsku i svjetsku gastronomsku baštinu.
Revija preferira autohtonu i zdravu prehranu, temeljenu na tradicionalnim načinima spravljanja hrane, s posebnim naglaskom na zaštitu imena i geografskog podrijetla pojedinih tradicionalnih vrsta jela. Vrhunski dizajn i vrhunske fotografije (posebnost joj daje veliki A 3 format) te odabrane teme učinile su je prepoznatljivom i traženom kod čitatelja. Primaju je gastronomi, nutricionisti, hoteli, restorani, kulinarske asocijacije, prehrambeni tehnolozi i drugi. Tiska se na hrvatskom jeziku. Plasira se isključivo putem pretplate. Revija izlazi 15 godina, a okuplja eminentni uređivački odbor koji kreira koncepciju. Svoje tekstove objavljuju brojni autori iz Europe i svijeta.

Zadnji broj možete pročitati pritiskom na tipku ispod teksta.

Svijet hrane 25